2 გზა სარქველი

  • Pilot Operated 2 Way Steam Sol. Valve YVPS-G

    Pilot Operated 2 Way Steam Sol. სარქველი YVPS-G

    ორი სოლენოიდის სარქველი ეტაპობრივად მოქმედი პირდაპირი პილოტი სოლენოიდის სარქველი, განსხვავებული მდგომარეობის გამოყოფის შესაბამისად, შეიძლება დაიყოს დახურულ სოლენოიდის სარქველად და ჩვეულებრივ ღია სოლენოიდის სარქველად.