5 გზა სარქველი

  • Pilot Operated 5 Way Sol. Valve YSVM2

    Pilot Operated 5 Way Sol. სარქველი YSVM2

    განვითარების ისტორიის კვალი, ჯერჯერობით, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საზღვარგარეთ პრინციპულად შეიძლება დაიყოს სამ კატეგორიად (მაგ., სწორი მოქმედება, ეტაპობრივად ბავშვის სახელმძღვანელო ტიპი) და დისკის სტრუქტურისა და მასალისგან განსხვავებული განსხვავება პრინციპში იყოფა ექვს ტოტად მცირე კლასად (დიაფრაგმის სტრუქტურა, მემბრანის სტრუქტურის მძიმე ნაწილის გადაადგილება ეტაპობრივად, სტრუქტურა, წინამორბედი დგუშის სწორ მოძრაობაში, ნაბიჯ ნაბიჯ დგუშის სტრუქტურა, მოძრავი დგუში სტრუქტურის წინამორბედი).
  • Direct Operated 5 Way Sol. Valve YVS

    Direct Operated 5 Way Sol. სარქველი YVS

    განვითარების ისტორიის კვალი, ჯერჯერობით, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საზღვარგარეთ პრინციპულად შეიძლება დაიყოს სამ კატეგორიად (მაგ., სწორი მოქმედება, ეტაპობრივად ბავშვის სახელმძღვანელო ტიპი) და დისკის სტრუქტურისა და მასალისგან განსხვავებული განსხვავება პრინციპში იყოფა ექვს ტოტად მცირე კლასად (დიაფრაგმის სტრუქტურა, მემბრანის სტრუქტურის მძიმე ნაწილის გადაადგილება ეტაპობრივად, სტრუქტურა, წინამორბედი დგუშის სწორ მოძრაობაში, ნაბიჯ ნაბიჯ დგუშის სტრუქტურა, მოძრავი დგუში სტრუქტურის წინამორბედი).