საპოხი მასალები

  • Lubricator

    საპოხი მასალები

    წნევის შესამცირებელი სარქველი არის სარქველი, რომელიც ავტომატურად ინარჩუნებს გამომავალ წნევას სტაბილურად, შესასვლელი წნევის საჭირო გამოსასვლელ წნევაზე მორგებით და თვითონ საშუალების ენერგიაზე დაყრდნობით. 
    სითხის მექანიკის თვალსაზრისით, წნევის შემცირების სარქველი ადგილობრივი რეზისტენტობით შეიძლება შეიცვალოს გაზის ელემენტი, ანუ throttling არეალის შეცვლით, ისე რომ შეიცვალოს დინების სიჩქარე და სითხის კინეტიკური ენერგია, რაც იწვევს სხვადასხვა წნევის დაკარგვას, დეკომპრესიის მიზნის მისაღწევად. შემდეგ დაეყრდნეთ სისტემის კონტროლს და რეგულირებას, ისე, რომ სარქველი წნევის რყევების და გაზაფხულის ძალის ბალანსის შემდეგ, ისე, რომ სარქველი წნევის შემდეგ გარკვეულ შეცდომაში შეინარჩუნოს მუდმივი.